انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


دکتر سارا لطفیان
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922489 (009821)
  نمابر:   .................(009821)
  پست الکترونیک:
 گروه آموزشی             نوتوانی قلبی
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی            پزشکی ورزشی